E-Mobiliteit met scootern in Emsland

Op 1 mei 2018 is ons eerste e-scooter-sharing-project, als een gezamenlijk project van de steden Meppen en Lingen in Emsland, van start gegaan. Er is grote belangstelling voor dit free-floating systeem voor e-scooters en we zien ernaar uit om in de nabije toekomst ook met andere steden en gemeenten samen te werken

MIKRO LÜHN, Manager share2move

Met succes e-mobiliteit uitrollen op het platteland.

Innovatief en absoluut ecologisch: e-mobiliteit in een stedelijke omgeving is beslist zinvol. Het behoud van de natuur, waar dan ook en bescherming van de sterke punten van het platteland en in voorstedelijke gebieden is niet minder noodzakelijk. Dat is de reden waarom initiatieven voor e-mobiliteit in gebieden zoals het Emsland nu uitgerold worden.

Het project “Share2move” maakt dit mogelijk. Sinds mei 2018 zijn er daarom in Meppen en Lingen (DLD) emco e-scooters in gebruik.